Oferty

Oferta dla sektora turystycznego Oferta dla sektora turystycznego
palac_von_treskow

Zespół pałacowy w Owińskach

Więcej informacji

Typ oferty:

Oferta dla sektora turystycznego

Rodzaj transakcji:

Sprzedaż

Przeznaczenie w MPZP:

Inwestycyjne

Powierzchnia:

16.8417 ha

Adres:

Owińska, ul. Poznańska

Cena wywoławcza

2 722 300 PLN

Wolna od obciążeń:

Tak

Link do ogłoszenia w BIP

Link do systemu EPUAP

Media

  • oczyszczalnia ścieków
  • internet
  • kanalizacja
  • gaz
  • prąd
  • telefon
  • woda
  • odprowadzanie deszczówki

Nazwa lokalizacji Zespół pałacowy w Owińskach

Miasto / Gmina Owińska, gmina Czerwonak

Powiat poznański

Województwo wielkopolskie

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha] 16.8417

Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) Nie

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając 22% VAT 16.16

Własciciel / właściciele Gmina Czerwonak

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N) T

Orientacyjny termin uchwalenia 8/25/16 12:00:00 AM

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Teren zabudowy usługowej i zieleni parkowej

Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha] Bz - 15,19 ha; R - 0,54 ha; Ps - 0,35 ha, Ws - 0,65; Bi - 0,105 ha

Różnica poziomów terenu [m] 0

Obecne użytkowanie zabytek

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych(T/N) N

Opis zanieczyszczenia Brak

Odpady znajdujące się na terenie (T/N) N

Opis rodzajów odpadów Brak

Poziom wód gruntowych [m] -4

Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) N

Przeszkody podziemne (T/N) N

Opis przeszkód podziemnych Brak

Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) N

Opis przeszkód występujących na powierzchni terenu Brak

Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) N

Opis istniejących ograniczeń ekologicznych Brak

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) T

Opis budynków i zabudowań na terenie Budynek pałacu o pow. zabudowy 970 m2 i pow. użytkowej 1963 m2. Dwie zabytkowe bramy.

Procent dopuszczalnej zabudowy 10

Ograniczenia wysokości budynków [m] 17

Strefa buforowa [m] 0

Inne, jeśli występują Nieruchomość (pałac, dwie bramy i park) są wpisane do gminnej ewidencji zabytków oraz znajdują sie pod nadzorem wojewódzkiego konserwatora zabytków. Wszelkie inwestycje na terenie nieruchomości muszą byc uzgadniane z konserwatorem.

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) Droga wojewódzka nr 196 - szer. 7 m

Autostrada / droga krajowa [km] A2 - 22 km, droga krajowa nr 92 - 10 km

Kolej [km] Owińska - 1 km

Bocznica kolejowa [km] Bolechowo - 3 km

Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Poznań Ławica - 22 km

Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Poznań - 9 km

Elektryczność na terenie (T/N) T

Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 0

Napięcie [kV] 0.4

Dostępna moc [MW] 0.1

Gaz na terenie (T/N) T

Odległość przyłącza od granicy działki [m] 18

Wartość kaloryczna [MJ/Nm^3] 38

Średnica rury [mm] 80

Dostępna objętość [Nm^3/h] 37

Woda na terenie (T/N) T

Czy to woda do celów socjalnych/przemysłowych - opis Tak

Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 0

Dostępna objętość [m^3/24h] 835

Kanalizacja na terenie (T/N) T

Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 0

Dostępna objętość [m^3/24h] 835

Ograniczenie zrzutu ścieków Nie

Odprowadzenie wód deszczowych na terenie(T/N) T

Opis systemu odprowadzania wód Odprowadzenie wód deszczowych na teren. Posiadana dokumentacja zakłada odwodnienie z dachu pałacu do stawu, a z utwardzonego terenu do gruntu.o

Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie N

Telefony (T/N) T

Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 20

Osoba przygotowująca ofertę Marta, Dahms, Podinspektor ds. obsługi inwestora, 61 654 42 52, 519 343 852, marta.dahms@czerwonak.pl, angielski

Osoba do kontaktu Marta, Dahms, Podinspektor ds. obsługi inwestora, 61 654 42 52, 519 343 852, marta.dahms@czerwonak.pl, angielski

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony akceptujesz politykę cookies i wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.