Oferty

Greenfield Greenfield
Szlachęcin_368_15_Widok_z_lotu_ptaka_(2)

Szlachęcin, dz. 368/15

Więcej informacji

Typ oferty:

Greenfield

Rodzaj transakcji:

Sprzedaż

Przeznaczenie w MPZP:

Usługowe

Powierzchnia:

4.639 m2

Adres:

Szlachęcin, ul. Obornicka

Cena

3 015 350 PLN

Wolna od obciążeń:

Tak

Link do ogłoszenia w BIP

Link do systemu EPUAP

Media

  • internet
  • kanalizacja
  • gaz
  • prąd
  • telefon
  • woda

Nazwa lokalizacji Szlachęcin, dz. nr 368/15

Miasto / Gmina Szlachęcin, gmina Czerwonak

Powiat poznański

Województwo wielkopolskie

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha] 4.639

Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) Nie

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając 22% VAT 75

Własciciel / właściciele Gmina Czerwonak

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N) T

Orientacyjny termin uchwalenia 9/18/02 12:00:00 AM

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Aktywizacja gospodarcza - zabudowa usługowa, handlowa, składy, magazyny

Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha] RV - 4,6113 ha, RIV - 0,0277 ha

Różnica poziomów terenu [m] 0

Obecne użytkowanie rolnicze

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych(T/N) N

Opis zanieczyszczenia Brak

Odpady znajdujące się na terenie (T/N) N

Opis rodzajów odpadów Brak

Poziom wód gruntowych [m] -1

Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) N

Przeszkody podziemne (T/N) N

Opis przeszkód podziemnych Brak

Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) T

Opis przeszkód występujących na powierzchni terenu Nad działką przebiegają linie napowietrzne średniego i wysokiego napięcia

Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) N

Opis istniejących ograniczeń ekologicznych Brak

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) N

Opis budynków i zabudowań na terenie Brak

Procent dopuszczalnej zabudowy 50

Ograniczenia wysokości budynków [m] 25

Strefa buforowa [m] 0

Inne, jeśli występują Brak

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) Droga wojewódzka nr 196 - szer. 17 m; gmina droga asfaltowa (ul. Obornicka) - szer. 10 m

Autostrada / droga krajowa [km] A2 - 26 km, droga krajowa nr 92 - 13 km

Kolej [km] Stacja kolejowa w Bolechowie - 1 km

Bocznica kolejowa [km] Bolechowo - 1 km

Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Poznań Ławica - 26 km

Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Poznań - 12 km

Elektryczność na terenie (T/N) N

Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 1

Napięcie [kV] 15

Dostępna moc [MW] 0.5

Gaz na terenie (T/N) N

Odległość przyłącza od granicy działki [m] 15

Wartość kaloryczna [MJ/Nm^3] 38

Średnica rury [mm] 250

Woda na terenie (T/N) N

Czy to woda do celów socjalnych/przemysłowych - opis Tak

Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 8

Dostępna objętość [m^3/24h] 150

Kanalizacja na terenie (T/N) N

Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 300

Dostępna objętość [m^3/24h] 150

Ograniczenie zrzutu ścieków Nie

Odprowadzenie wód deszczowych na terenie(T/N) N

Opis systemu odprowadzania wód Wody deszczowe powinny zostac odprowadzone w obrębie nieruchomości.

Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie T

Telefony (T/N) N

Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 3

Osoba przygotowująca ofertę Marta, Dahms, Podinspektor ds. obsługi inwestora, 61 654 42 52, 519 343 852, marta.dahms@czerwonak.pl, angielski

Osoba do kontaktu Marta, Dahms, Podinspektor ds. obsługi inwestora, 61 654 42 52, 519 343 852, marta.dahms@czerwonak.pl, angielski

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony akceptujesz politykę cookies i wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.