Oferty

Greenfield Greenfield
372_34_lot_ptaka_2

Bolechowo, dz. 372/34, 371/19

Więcej informacji

Typ oferty:

Greenfield

Rodzaj transakcji:

Sprzedaż

Przeznaczenie w MPZP:

Produkcyjno - usługowe

Powierzchnia:

6.7135 ha

Adres:

Bolechowo, ul. Poznańska

Cena

5 035 125 PLN

Wolna od obciążeń:

Tak

Link do ogłoszenia w BIP

Link do systemu EPUAP

Media

  • internet
  • kanalizacja
  • gaz
  • prąd
  • telefon
  • woda

Nazwa lokalizacji Bolechowo, dz. 372/34, 371/19

Miasto / Gmina Bolechowo, gmina Czerwonak

Powiat poznański

Województwo wielkopolskie

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha] 6.7135

Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) Możliwość powiększenia o działkę nr 371/28 o pow. 21,97 ha

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając 23% VAT 75

Własciciel / właściciele Gmina Czerwonak

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N) T

Orientacyjny termin uchwalenia 12/06/2018 00:00:00

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Zabudowa usługowa, handlowa, produkcyjna, składy, magazyny

Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha] V - 1,2026 ha; VI - 5,5109

Różnica poziomów terenu [m] 0

Obecne użytkowanie rekreacyjne

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych(T/N) N

Opis zanieczyszczenia Brak

Odpady znajdujące się na terenie (T/N) N

Opis rodzajów odpadów Brak

Poziom wód gruntowych [m] -1

Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) N

Przeszkody podziemne (T/N) N

Opis przeszkód podziemnych Brak

Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) N

Opis przeszkód występujących na powierzchni terenu Brak

Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) N

Opis istniejących ograniczeń ekologicznych Brak

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) N

Opis budynków i zabudowań na terenie Brak

Procent dopuszczalnej zabudowy 75

Ograniczenia wysokości budynków [m] 35

Strefa buforowa [m] 0

Inne, jeśli występują Specjalny obszar, na którym wysokość budynku wynosi 15 m. m, jest zaznaczony na mapie strefowej.

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) Droga wojewódzka nr 196 - szer. 17 m; droga powiatowa (ul. Poznańska) - 10 m) - szer. 10 m

Autostrada / droga krajowa [km] A2 - 26 km, droga krajowa nr 92 - 13 km

Kolej [km] Stacja kolejowa w Bolechowie - 1 km

Bocznica kolejowa [km] Bolechowo - 1 km

Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Poznań Ławica - 26 km

Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Poznań - 12 km

Elektryczność na terenie (T/N) N

Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 1

Napięcie [kV] 0.4

Dostępna moc [MW] 2

Gaz na terenie (T/N) N

Odległość przyłącza od granicy działki [m] 15

Wartość kaloryczna [MJ/Nm^3] 38

Średnica rury [mm] 250

Woda na terenie (T/N) N

Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 170

Dostępna objętość [m^3/24h] 120

Kanalizacja na terenie (T/N) N

Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 5

Dostępna objętość [m^3/24h] 120

Ograniczenie zrzutu ścieków Nie

Odprowadzenie wód deszczowych na terenie(T/N) N

Opis systemu odprowadzania wód Wody deszczowe powinny zostac odprowadzone w obrębie nieruchomości.

Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie T

Telefony (T/N) N

Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 100

Osoba przygotowująca ofertę Marta, Dahms, Inspektor ds. obsługi inwestora, 61 654 42 52, 519 343 852, marta.dahms@czerwonak.pl, angielski

Osoba do kontaktu Marta, Dahms, Inspektor ds. obsługi inwestora, 61 654 42 52, 519 343 852, marta.dahms@czerwonak.pl, angielski

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony akceptujesz politykę cookies i wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.