Oferty

Greenfield Greenfield
317_29

Bolechowo działka nr 371/29

Więcej informacji

Typ oferty:

Greenfield

Rodzaj transakcji:

Sprzedaż

Przeznaczenie w MPZP:

Usługowe

Powierzchnia:

0.6461 ha

Adres:

Bolechowo, ul. Obornicka

Cena

500 000 PLN

Wolna od obciążeń:

Tak

Link do ogłoszenia w BIP

Link do systemu EPUAP

Media

  • oczyszczalnia ścieków
  • internet
  • kanalizacja
  • gaz
  • prąd
  • telefon
  • woda

Nazwa lokalizacji Bolechowo, działka 371/29

Miasto / Gmina Bolechowo, gmina Czerwonak

Powiat poznański

Województwo wielkopolskie

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha] 0.6461

Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) Tak. Możliwe powiększenie o działki 371/30 i 371/23

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając 22% VAT 75.4

Własciciel / właściciele Gmina Czerwonak

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N) T

Orientacyjny termin uchwalenia 4/28/16 12:00:00 AM

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Zabudowa usługowa

Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha] RIIIb: 0,2055 ha, RIVa: 0,4406 ha

Różnica poziomów terenu [m] 0

Obecne użytkowanie rolnicze

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych(T/N) N

Opis zanieczyszczenia Nie dotyczy

Odpady znajdujące się na terenie (T/N) N

Opis rodzajów odpadów Nie dotyczy

Poziom wód gruntowych [m] -1

Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) N

Przeszkody podziemne (T/N) N

Opis przeszkód podziemnych Brak

Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) N

Opis przeszkód występujących na powierzchni terenu Brak

Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) N

Opis istniejących ograniczeń ekologicznych Brak

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) N

Opis budynków i zabudowań na terenie Brak

Procent dopuszczalnej zabudowy 60

Ograniczenia wysokości budynków [m] 24

Strefa buforowa [m] 0

Inne, jeśli występują Nie dotyczy

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) droga wojewódzka nr 196, szer. 17 m; droga gminna, ul Obornicka, szer. 6 m

Autostrada / droga krajowa [km] Autostrada A2 - 26 km; droga krajowa nr 92 - 13 km

Kolej [km] Stacja w Bolechowie - 1 km

Bocznica kolejowa [km] Bolechowo - 1 km

Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Poznań Ławica - 26 km

Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Poznań - 12 km

Elektryczność na terenie (T/N) N

Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 5

Napięcie [kV] 15

Dostępna moc [MW] 0.5

Gaz na terenie (T/N) N

Odległość przyłącza od granicy działki [m] 15

Wartość kaloryczna [MJ/Nm^3] 38

Średnica rury [mm] 250

Woda na terenie (T/N) N

Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 3

Dostępna objętość [m^3/24h] 120

Kanalizacja na terenie (T/N) N

Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 6

Dostępna objętość [m^3/24h] 120

Ograniczenie zrzutu ścieków Nie

Odprowadzenie wód deszczowych na terenie(T/N) N

Opis systemu odprowadzania wód Wody deszczowe powinny zostać odprowadzone w obrębie nieruchomości.

Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie T

Telefony (T/N) N

Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 5

Osoba przygotowująca ofertę Marta, Dahms, Podinspektor ds. obsługi inwestora, 61 654 42 52, 519 343 852, marta.dahms@czerwonak.pl, angielski

Osoba do kontaktu Marta, Dahms, Podinspektor ds. obsługi inwestora, 61 654 42 52, 519 343 852, marta.dahms@czerwonak.pl, angielski

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony akceptujesz politykę cookies i wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.